Dodał: |

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że od 1 stycznia 2016 roku złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy będzie możliwe tylko na nowych formularzach.

Złożenie wniosku na starym formularzu będzie skutkowało obarczeniem go brakiem formalnym.

 Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców