Dodał: |

/ źródło: http://iamamigrant.org/

Ruszyła kampania zorganizowana przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organization for Migration) pod nazwą "I am a migrant". Na specjalnej stronie internetowej: i am a migrant, zamieszczane są historie migrantów i migrantek, opisane przez nich własnymi słowami. Akcja ma na celu zmianę sposobu postrzegania migrantów i zjawiska migracji przez społeczności i zbudowanie pozytywnego wizerunku migranta.

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią: i am a migrant.