Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur
Dodał: |

JESTEŚMY SOLIDARNI Z UCHODŹCAMI!

Europa stała się celem tułaczki tysięcy osób, które uciekają z krajów pogrążonych w głębokim kryzysie, dotkniętych wojną i skutkami zmian klimatu. Należy im pomóc. Powołując Koalicję “Wrocław Wita Uchodźców” odwołujemy się do uniwersalnych wartości oraz historycznych doświadczeń, które akcentują godność i wartość każdego człowieka. Uważamy, że w obliczu dramatycznych wydarzeń nie wolno nam stać z boku.

W ramach Koalicji Wrocław Wita Uchodźców organizujemy zbiórkę pieniędzy dla uchodźców - na pomoc dla tych ludzi, którzy znajdują się w największej potrzebie.
Przelewy na subkonto Stowarzyszenia Nomada należy zatytułować “darowizna dla uchodźców”.
Numer konta: 88 1140 1140 0000 4690 1800 1010

W związku z tym, że obecnie najgorsza sytuacja panuje na terenach transgranicznych południowej Europy, swoją pomoc zaczynamy właśnie w tamtym miejscu. Dzięki waszej solidarności udało nam się już wesprzeć pierwszy kilkudniowy wyjazd wolontariuszek, które w październiku pracowały w Zákány na Węgrzech, znajdują się miejsca tranzytowe przejazdu uchodźców
(http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19000070,wroclawianki-pomagaja-uchodzcom-na-granicy-reportaz.html#BoxLokWrocImg)

Dalej będziemy wspierać podobne akcje przekazując zebrane środki zaufanym organizacjom (np. macedońska Legis) pracującym na miejscu lub wolontariuszom, którzy jadą z pomocą. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy, takich jak: koce termiczne; środki higieniczne (skarpetki, mydło, szampon, proszek do prania; pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżone, podpaski, papier toaletowy, szczoteczki i pasty do zębów, kremy); peleryny przeciwdeszczowe; worki na śmieci; czołówki/latarki i baterie; woda i żywność.

Będziemy także przygotowywać się na przybycie uchodźców do naszego miasta i na udzielenie im konkretnego wsparcia we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Koalicja Wrocław Wita Uchodźców to oddolna i nieformalna inicjatywa, służąca wspieraniu i inicjowaniu działań na rzecz poprawy losów uchodźców we Wrocławiu oraz podczas ich podróży do Europy.

Koalicja stawia sobie za cel prowadzenie debaty publicznej dotyczącej tematu migracji oraz dialogu z instytucjami władz lokalnych odnośnie podejmowanych przez nie działań na rzecz uchodźców.

Zależy nam na organizowaniu działań edukacyjnych o tematyce uchodźczej oraz angażowaniu ludzi z różnych środowisk w konkretne akcje pomocowe.

W skład Koalicji wchodzi kilkadziesiąt osób - przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (m.in. Stowarzyszenia Nomada, Infopunktu Łokietka, Inicjatywy 8 Marca, Rity Baum, Infomigratora Wrocław, Fundacji EkoRozwoju), przedstawicieli centrów kultury, dziennikarzy oraz osób prywatnych.

Kontakt:
kontakt@wroclaw-wita-uchodzcow.pl
www.wroclaw-wita-uchodzcow.pl

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.