Dodał: |

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych, które wspierają społeczność lokalną w lepszej ochronie praw dzieci i młodzieży. Dofinansowaniem mogą być objęte również projekty realizowane w ośrodkach dla cudzoziemców.

 

Grant, w ramach którego można składać wnioski do 3 czerwca, promuje działania mające na celu ochronę dzieci przed przemocą oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

Dofinansowanie działania mogą być realizowane w czterech liniach programowych:
1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie,
2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy
4. Przeciwdziałanie przemocy i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.

Więcej szczegółowych informacji o programie, w tym regulamin można znaleźć TUTAJ.