Dodał: |

/ źródło: Wikipedia

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął uchwałę w sprawie przeciwstawienia się ksenofobii.

Decyzja senatu jest reakcją na powtarzające się w ostatnich miesiącach w Poznaniu przypadki napaści na cudzoziemców. W centrum miasta zaatakowano Syryjczyka George'a, Pakistańczyka Nidala oraz Chilijczyka Victora. Naukowcy z UAM przeciwstawiają się takim aktom przemocy. Jak podkreślił w uchwale senat: „W misję naszej uczelni wpisane jest przywiązanie do ideałów równości i tolerancji, a w swojej działalności naukowej i dydaktycznej kierujemy się zrozumieniem i poszanowaniem różnorodności kulturowej, mających wielowiekową tradycję w społeczeństwie polskim.”