Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur
Dodał: |

/ fot.: Rafał Kostrzyński / źródło: UNHCR

W związku z zaplanowanym na 7 marca w Brukseli szczytem EU-Turcja Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR) opublikowało rekomendacje dotyczące rozwiązań kryzysu uchodźczego w Europie.

Jak przekonuje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi: „Nie mamy już czasu. Przywódcy państw europejskich muszą wykazać się wizją, żeby poradzić sobie z sytuacją, która w naszej ocenie da się rozwiązać przy odpowiednim podejściu.”

Zaplanowany na 7 marca szczyt EU-Turcja ma służyć m.in. zaradzeniu pogarszającej się sytuacji w Grecji, gdzie już teraz przebywa ponad 30 tysięcy ludzi, Niemal połowa tkwi w Idomeni tuż przy granicy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Mimo pomocy ze strony greckich władz i wojsk tysiące osób śpi pod gołym niebem bez dostępu do odpowiednich warunków i pomocy humanitarnej.

Więcej informacji o rekomendacjach UNHCR można znaleźć tutaj

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.